NH1-Hjemmeside         StatCount - Traffic counter

 

 

 

Hjælp os med at vedligeholde den gamle bugserbåd. - Det kan du gøre ved at være medlem af foreningen. Hvis du ikke er kan du blive det for

kr. 200,00 om året

konto 0693 600334

eller ved at kontakte kassereren,

mail: carlotto63@gmail.com

foreningens virk. nr. 34040540

_____________________

renovering 2015

billeder fra Rødby H

 

 

Logbogen 2010

Logbogen 2009

Logbogen 2014

Logbogen 2015

Logbogen 2016

Vores slagsang

 

 

Til alle dem som har trukket det store læs, skylder vi en stor tak. Det skal ikke afholde os fra at spørge, om de vil fortsætte i det nye år, med samme styrke.

PÅ FORHÅND TAK!

-o-

Generalforsamlingen afholdes den, 27.03.2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 27 marts 2017 kl. 19.00 i 3 F bygningen Havnegade nr. 19 21

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Budget for det indeværende år og fastlæggelse af kontingent

5. Indkommende forslag

6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan (lægges på hjemmeside og Facebook inden generalforsamling eller bed om den på mail)

7. Valg af bestyrelse og revision

a. Valg af formand Benny Jacobsen (lige år)

b. Valg af kasserer Carl Otto Christensen (ulige år modtager genvalg)

c. Valg af best. medlem Finn Sørensen (ulige år modtager genvalg)

d. Valg af best. medlem Per Gearkasse (ulige år modtager genvalg)

e. Valg af best. medlem Lods Per Rasmussen (lige år)

f. Valg af best. 1. suppleant Bent Bibber Hansen (vælges hvert år- modtager valg)

g. Valg af best. 2.suppleant Jens Pastella Rasmussen (vælges hvert år modtager valg)

h. Valg af 2 revisiorer Jens Green (modtager genvalg) og Lars Dan (modtager genvalg) 1 revisiorsuppleant (ledig)

8. Eventuelt

Jfr. § 5 i NH1´s vedtægter skal indkomne forslag som ønskes behandlet under pkt.5 "Indkomne forslag" være fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen NH1

 

 

 

Her er foreningens klubhus på hjørnet af Bibrostræde og Havnegade

 

links til relaterede sider:

  www.skibsbevaringsfonden.dk

 
 

Vor postadresse er: "NH1-Nakskov, Bibrostræde 25, 4900 Nakskov"
  mail-adresse: nh1@gmail.com

Ønsker du at blive medlem, kan du indbetale direkte på foreningens konto:

 "reg. nr. 0693, konto nr. 0000600334"

CVR nr. 34040540

Webmaster: carlotto63@gmail.com